Commerciële Contracten

Wij adviseren u bij het opstellen en beoordelen van commerciële contracten. Waaronder:

Wij adviseren u bij het opstellen en beoordelen van commerciele contracten waaronder:
– Algemene voorwaarden
– Licentieovereenkomsten
– Geheimhoudingsovereenkomsten
– Franchiseovereenkomsten
– Overeenkomsten van opdracht
– Samenwerkingsovereenkomsten
– Service level agreements
– Agentuur- en distributieovereenkomsten

 

Wij staan u graag bij wanneer u advies nodig heeft bij de uitleg van contracten, beëindiging van overeenkomsten en aansprakelijkheidsstellingen. Bovendien adviseren wij over opstellen en aanpassen van verwerkersovereenkomsten.