Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. LegalFront B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Hoewel LegalFront B.V. de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstelt, kan LegalFront B.V. geen garantie geven dat de beschikbare informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan LegalFront B.V. Er kunnen geen rechten aan de gegevens op deze website worden ontleend. Door het gebruiken van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.